Hoogenaald en Grind 2672HD Naaldwijk

  • 1017 m²
  • Kantoorruimte
  • € 110,00 per m2 per jaar ex BTW

Omschrijving

Algemeen
Dat Westlanders trots zijn op hun woonomgeving is goed te begrijpen. De mooie bloemencultuur, gezellige dorpskernen en de nabijheid van stad en strand maken het een ideale plek om te wonen. Met Hoogeland ontstaat een nieuw en levendig stuk Naaldwijk, grenzend aan de wijk Kruisbroek. In deze nieuwe wijk zijn onder andere twee appartementencomplexen gerealiseerd, te weten HoogeNaald en Grind. In beide complexen is op de begane grond ruimte voor maatschappelijke en zorg- en dienstverlenende voorziening.

HoogeNaald
HoogeNaald omvat in totaal 66 appartementen bestemd voor 55+'ers. Daarvan worden de 10 topappartementen verkocht. De overige appartementen zijn onderverdeeld in 22 vrije sector huurwoningen en 34 sociale huurappartementen. Op de begane grond van het gebouw komen diverse voorzieningen. Inmiddels is er een kinderdagverblijf gevestigd. Binnenkort worden de deuren van de ontmoetingsruimte geopend.

Grind
Grind omvat 34 huurappartementen.

Beschikbaar
In beide complexen is nog ruimte beschikbaar om de woon-servicezone te complementeren met maatschappelijke en/of zorg- en dienstverlenende voorzieningen. In totaal is er 1.747 m2 bedrijfsruimte gerealiseerd, waarvan momenteel nog 1.017 m2 beschikbaar is de verhuur.

In HoogeNaald zijn de volgende kavels nog beschikbaar:
Kavel 1: circa 238 m2 VVO
Kavel 2: circa 102 m2 VVO
Kavel 4: circa 107 m2 VVO
Kavel 5: circa 100 m2 VVO

In Grind is de volledige plint nog beschikbaar voor de verhuur, te weten 450m2. 

Bestemmingsplan
De vigerende bestemmingsplannen zijn " De nieuwe Naaldhorst" en "Hoogeland". De bestemmingsplannen zijn aanwezig op kantoor van Batenburg Bedrijfshuisvesting. Partijen dienen zich te conformeren aan dit bestemmingsplan en hebben de verplichting te controleren of de gewenste activiteiten zijn toegestaan op de betreffende locatie. Uiteraard kunnen wij partijen hierin begeleiden en nader informeren

Kas als energiebron
Een kas heeft een natuurlijk warmteoverschot: jaarlijks komt vijf keer zoveel zonnewarmte binnen als nodig is voor de teelt van de gewassen. Werden voorheen de kasramen open gezet om overtollige warmte kwijt te raken, Hoogeland slaat deze warmte op in grondwaterbronnen. ’s Winters wordt het opgeslagen warme water opgepompt en via warmtewisselaars weer in de kassen geleid. Voor Hoogeland lopen nu vanuit één Prominent-kas aanvoer- en retourleidingen voor zowel warm als koud water naar het lauwwaternet van de wijk. Duurzaamheid en comfort verenigd dankzij een samenwerking tussen kas en woonwijk!

Huurprijs
€ 110,00 per m2 per jaar exclusief servicekosten en omzetbelasting.

Servicekosten
Huurder kan zelf een abonnement voor de levering van nutsvoorzieningen aanvragen, aangezien de ruimten voorzien zijn van eigen meters. De levering van warmte en koude wordt verzorgd door Vestia Energie.
Overige servicekosten nader te bepalen.

Parkeren
Bij de bedrijfsruimten horen vaste parkeerplaatsen. Voor Hoogeland is er een ondergrondse parkeergarage. De parkeernorm hier is 2 plaatsen per 100 m2. Voor Grind is er een eigen parkeerterrein op straatniveau met een parkeernorm van 3 plaatsen per 100 m2. De norm is echter afhankelijk van de invulling die huurder aan de ruimte geeft. De parkeerplaatsen worden gehuurd voor een huurprijs van € 100,- per maand. 

Oplevering
De bedrijfsruimten zijn opgeleverd en per direct beschikbaar.

Opleveringsniveau
De bedrijfsruimten worden casco opgeleverd. De huurder zal zelf zorg dragen voor de dekvloer inclusief de thermische isolatie onder de dekvloer, installaties, inrichting binnenwanden en afwerking, zoals voorgeschreven door de verhuurder. Alle bedrijfsruimten hebben een individuele elektra-aansluiting, er komt geen gas in het complex. Alle bedrijfsruimten worden aangesloten op een collectieve warmtepomp voor warmte-koudelevering. Hiervoor gaat de huurder een aansluitbijdrage en vastrechtbijdrage betalen. De afgifte warmte en koeling zal plaatsvinden middels een door de huurder aan te leggen vloerverwarming, conform voorschriften verhuurder.

Huurtermijn
5 jaar met de mogelijkheid steeds met 5 jaar te verlengen. 

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI- Alle Huishoudens (2006=100). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nooit lager zijn dan de huursom van het voorgaande huurjaar. 

Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een zekerheidsstelling afgeven ter grootte van tenminste 3 maanden betalingsverplichting inclusief servicekosten en btw.

COLLEGIAAL
Wij verhuren dit object in collegiale samenwerking met Helm & Heus uit ’s-Gravenzande, Rijnpoort uit Kwintsheul en Batenburg Bedrijfshuisvesting uit Maadijk. Mocht door bemiddeling van Helm & Heus Makelaars, Rijnpoort Makelaars en/of Batenburg Bedrijfshuisvesting een transactie tot stand komen, dan bent u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd.

Disclaimer
De informatie over voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

 

 

 

 

Kenmerken

  • Netto huurprijs:€ 110,00 per m2 per jaar ex BTW
  • Type:Kantoorruimte
  • Oppervlakte:1017 m²

Contactformulier

Heeft u interesse in deze bedrijfsruimte, wilt u de ruimte bezichtigen of heeft u een vraag? Vul dan onderstaand formulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Neem contact op

Vestia
(088) 124 30 00
bedrijfshuisvesting@vestia.nl
Postbus 29013
3001 GA Rotterdam